Brzdové obložení

Brzdové pásy válcované, extrudované

Název: CO 666

- koeficient tření f = 0,4
- pracovní teplota 150°C


Brzdová obložení tkaná-impregnovaná

Název: GM pás, GM segment
- koeficient tření f = 0,38
- pracovní teplota 250°C


Brzdová obložení litá v segmentech

Název: Segmenty pro jeřábovou brzdu.
- koeficient tření f = 0,44
- pracovní teplota 350°C
- specifikace dle normy KPS, výkresové dokumentace


Brzdící materiály "GOLDFREN" pro kotoučové a bubnové brzdy

- koeficient tření 0,5
- pracovní teplota 400-800°C
- specifikace dle výkresu.
Tel.: +420 595 955 497 | Fax: +420 596 713 251 | E-mail: info@tespo-ostrava.cz