Produkty Temac

Těsnicí ucpávkové a izolační šňůry


Nabízíme celou výrobní řadu bezasbestové těsnicí šňůry TEMAPACK pro čerpadla,
armatury a ventily.

Dynamické ucpávkové šňůry



Statické izolační šňůry



Tel.: +420 595 955 497 | Fax: +420 596 713 251 | E-mail: info@tespo-ostrava.cz