TESPO – těsnící technologie s.r.o.

O nás – TESPO, těsnící technologie

Firma započala svoji činnost na podzim roku 1995 v tzv. podnikatelském inkubátoru „BIC“ v areálu bývalých Vitkovických železáren. Jako právní forma byla zvolena fyzická osoba. V tomto areálu se začalo s výrobou těsnění ihned po druhé světové válce pro potřeby dynamicky se rozvíjejícího „vítkovického kotlárenství“.

Postupným přechodem na technologicky náročnější energetické strojírenství byly výrobní prostory vybaveny odpovídající technologií. Součástí provozu byla tzv. šablonárna a archiv, kde se nacházela dokumentace pro opakovanou výrobu. V roce 1997 byla založena společnost s ručením omezeným, na kterou byly postupně převedeny veškeré aktivity předchozí firmy, zvláště pak neocenitelné zkušeností pracovníků, kteří v těchto dílnách pracovali mnohdy desítky let, a zasloužili se tak o její dynamický rozvoj.

Výsledkem naší práce je držení českého i mezinárodního certifikátu kvality jakosti ISO 9001:2001, který firma získala v roce 2001.

V dubnu roku 2006 jsme se přestěhovali do vlastního sídla s přilehlými skladovými prostory na Samaritánské ulici v Ostravě-Zábřehu.

Těsnící technologie
Těsnící technologie
Těsnící technologie