TESPO – těsnící technologie s.r.o.

Brzdové obložení

Brzdové pásy válcované, extrudované

Název: CO 666

  • koeficient tření f = 0,4
  • pracovní teplota 150 °C
Brzdové obložení

Brzdová obložení tkaná – impregnovaná

Název: GM pás, GM segment

  • koeficient tření f = 0,38
  • pracovní teplota 250 °C

Brzdová obložení litá v segmentech

Název: Segmenty pro jeřábovou brzdu.

  • koeficient tření f = 0,44
  • pracovní teplota 350 °C
  • specifikace dle normy KPS, výkresové dokumentace

Brzdící materiály “GOLDFREN” pro kotoučové a bubnové brzdy

  • koeficient tření 0,5
  • pracovní teplota 400-800 °C
  • specifikace dle výkresu.