TESPO – těsnící technologie s.r.o.

Spolupracujeme

S firmami v oblasti brzdových a třecích materiálů pro jeřáby, lisy a jiná zařízení.

Reference v oblasti těsnicích a izolačních materiálů.